Yoğun bir varlık hacmine sahip şirketler varlıkların arızalanmasını öngörerek ve önleyerek sürdürülebilirlik maliyeti en aza indirmeye ve bu yolla işletme riskini azaltmaya ve güvenilirliği artırmaya çalışıyor.Ayrıca işletmelerin sürekli kapsamı genişleyen düzenleyici gerekliliklere uyum göstermesi,çalışanların sağlık ve güvenliğini koruması ve daha verimli olabilmeleri için çalışanlara araçlar sağlanması gerekiyor.Tabanlı bakım,öngörülebilir bakım güvenilirlik odaklı bakım,temel neden analizi,denetim ve uygunluk yönetimi yoluyla sağlıyor.Sonuçlar müşteri türüne göre değişkenlikler göstermekle birlikte yönetim çözümleri ekipman operatörlerinin güvenilirlik ve bulunurluğu artırmak,maliyetleri aza indirmek operasyonel riskleri azaltmak ,gereksiz ve plansız bakım harcamalarını kısmak üzere varlık performansını optimize etmesine yardım ediyor.Ayrıca orijinal ekipman üreticileri,izleme ve bakım yetkinliklerini kendi son müşterilerine sunarak,varlıkların yaşam boyu maliyetini azaltma ve varlık servisinden elde edilen kar akışını artırma yetkinliğine sahip oluyor.Bu yetkinlik garanti ve servis dahil olmak üzere varlıkların yaşam boyu maliyetlerini azaltmasına yardımcı oluyor.Bu sonuçlar ile uzaktan izleme ve tanılama yetkinliğinden kaynaklanıyor.Yazılım modelleri,bir ekipmanın yada sürecin maliyeti ve riski daha verimli şekilde yönetebilmek için nasıl davranacağını öngörmek üzere gerçek dünya koşullarını analiz ve simüle ediyor.

Güvenilirlik yönetimi ekipman sorunlarını dijital yolla çalışan verimliliğini geliştirmeyi amaçlayan işbirliği ve bilgi yönetimi araçlarıdır.Uyumluk ve bütünlük yönetimi değişen risk durumlarını izleme yoluyla varlık bütünlüğü ve uyumunu sağlama.Varlık stratejisi optimizasyonu bulunurluk,güvenilirlik,risk ve maliyetler açılarından varlık stratejilerini optimize etmeye yardım eden araçlar ve teknikler.

Bu genel tanımın ötesinde dijital formdaki tüm fotoğraflar,web siteleri,e-postalar,videolar,ses dosyaları,dokümanlar,çizimler ve sunumlar gibi varlıklar dijital varlıklardır.Dijital varlı yönetimi konusunda bu bahsettiğimiz dijital değerlerin yönetimi ve organizasyonu sağlamak adına ortaya çıkmış bir konudur.Ancak bilindiğinin aksine bazı dijital değerler,görsel varlıklar değer yönetimi sisteminin kapsamına girmeyebilir.Bu noktada zengin içerik ve dijital değer arasındaki farkı göz önünde bulundurarak dijital değeri tekrar tanımlamakta fayda var;dijital değer kendine özgü bir değere sahip olan medya dosyalarına verilen isimdir.Raporlar,broşürler,reklam afişlerinin ise bir marka ve pazarlama değeri vardır.Bu varlıkların değeri zamanla değişebilir.

Dijital varlık yönetimi için önemli olan şey,varlıkların kullanıldıkları süre yani ömürleri boyunca bir değere sahip olmalarıdır.Bu şekilde kullanıcıları tarafından istenildiği zaman bulunmak ve tekrar kullanılmak istenirler ve dijital varlık yönetimi sistemi devreye girer.Her bir içerik yönetim sistemini bir diğerinden ayıran önemli farklılıklar var.Fakat başta dijital varlık yönetimi ile doküman yönetimi olmak üzere,bu sistemler birbirleri ile karıştırılabiliyor.Dijital varlıkları yönetmek,her ne kadar bazı yönleriyle dokümanları yönetmek ile benzerlikler taşısa da firma düzeyinde özel yazılımlar yardımıyla çözülmesi gereken bir problem haline bile gelebiliyor.Depolama,üst veri (metadata)dizini ve arama motoru bunlar bu iki sistem için ortak olan temel özellikler olabilir.Fakat DM sistemi ile DAM sistemini asıl ayıran bu temel elementlerin üzerine inşa edilmiş kapsamlı diğer özellikleri.Bir de iki sistemi şirket içi kullanımları fonksiyonları açısından karşılaştıralım.Doküman yönetim sistemleri sözleşmelerin,dokümantasyonun kural ve prosedürlerin,formlarının,makaleler raporların,belgelerin,yazışmaların ve genel Office dosyalarının yönetilmesi için kullanılır.Dijital varlık yönetim sistemleri ise reklam ve pazarlama materyalleri içeriğinde firma ile ilgili mültimedya broşürler,haber duyuruları,makaleler ve fotoğraflar olan basın dosyaları,mültimedya satış teşvik malzemeleri mültimedya pazarlama dokümanları,firma sunumları,videolar ve görüntü,video font,logo ve sunum kütüphaneleri gibi zengin içerik kütüphanelerini yönetmek için kullanılır.Bazı durumlarda firmalarda doküman ve dijital varlık yönetim sistemlerinin her ikisini de edinmek faydalı olabilir.

Birçok pazarlama firması dijital varlı yönetimi ( DAM ) sistemini verimliliği artırmak ve dolayısıyla da maliyetleri azaltmak için edinmekte. Firmaların kullandığı teknolojiler ve üretimden dağıtıma dijital medya sürecini sorgulayan araştırmada,firmalara ait,arzu edilen çözüm sistemlerinin önemli özellikleri,karar mekanizması ve organizasyon yapısı,süreçlere yönelik teknolojiye ayrılan bütçe,fikri mülkiyet ve en iyi çözüm ve servis sağlayıcılar göz önünde bulunduruldu.

Medya kuruluşları içerikleri farklı ortamlarda ve kanallarla yönetmeye odaklanırken,üretim ve dağıtım firmaları daha çok içeriğin tüketici tarafından kullanılmasına odaklanıyor.Kurumlarda en büyük sıkıntı talep tahminleri ve raporlama süreçlerinde yaşanıyor.Birçok firma dijital değer zincirini kendileri için bir fırsat olarak değil de bir tehdit olarak görüyor.Çoğu firmanın fikri mülkiyet üzerinde yeterli kontrolü ya da dijital varlıklarından yararlanabilecek yeteneği yok.Büyük kurumların bile kendi içlerinde geliştirilen yazılımları tercih etmesi kapsamlı dijital medya değer zinciri seçeneklerinin kısıtlı olduğunu göstermekte.Dijital değer zincirinde dijital içeriği daha iyi kullanabilmek adına bir çok firma organizasyonel yapıda yeniden düzenlemeye gitmektedir.Dijital içerik her zaman önemliydi,bu yeni bir şey değil,yeni olan içeriğin artan çeşitliliği.Bilgisayar oyunları üreticilerine göre en önemli sorunlardan birisi tüketiciler ile doğrudan bir bağ kurulamaması.İçerik lisans sahipleri ve dağıtıcılar tarafından dağıtılıyor,bu sebeple de son kullanıcıların dijital taleplerini anlamak çok zor.Yayıncılık sektöründe dijital ve geleneksel içerik arasında denge kurabilmek ve uygun fiyatlandırma yapabilmek gerekmektedir.

Dağıtım firmaları için içerikler ile ilgili detaylı bilginin görünürlüğü dijital haklar yönetimi çok önemli.Dijital içerik önümüzdeki yıllarda özellikle televizyon sektörü için çok önemli olacaktır.Teknoloji firmaları ürünlerini tanıtmak için geliyorlar fakat sektörde duyulan ihtiyaç ve karşılaşılan problemler ile ilgili hiçbir fikirleri olmamakta ve ileri görüşlü firmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuç olarak bu sistemin temelinde müşteriyi anlamak gerekiyor.Yazılım firmaları ihtiyaçlarımızı anlamalı ve müşteriye sundukları araçlarla müşterileri ilişkilerimizi nasıl daha iyi yönetebileceğimizi göstermeliyiz.Bu değer zinciri gittikçe daha da karmaşık bir hal alacaktır.Daha çok araç,daha çok içerik,gelir kaynakları ve tüketiciler için daha çok seçenek ile müşteriyi anlamak daha da önemli olacaktır.Dijital varlık yönetimi sistemi verimlilik ve kolaylık sağlaması ile dolaylı yoldan olduğu kadar,doğrudan da bir çok maddi kazanç sağlamaya olanak verir.

Dijital varlık yönetimi uygulamasına hem zaman hem de para yatırırsınız.Doğal olarak da bu yatırımınızın karşılığını almak istersiniz.Bir fotoğrafı bulabilmek için artık bir sürü dosya içerisinde arama yapmanıza gerek yok.Üzerinde çalıştığınız materyalin haklarının onaylanmamış olduğunu düzenlemeleri tamamlandıktan sonra fark etmeyeceksiniz.Kısacası artık günümüzde dijital varlık bizlere üretim verimliliğini artırmak,küresel işbirliğini artırmak ve kolaylaştırmak ve dijital değer arşivi geliştirmek.