N Teknoloji olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve ilerleme sürecinde, müşterilerimize doğru ve güvenilir veri sağlayarak hizmet ve ürünlerinde verimliliklerini artırmak, rekabet koşulları açısından avantaj sağlamaktır. Müşterilerimiz için sorun olan veri yığınları arasından geçerli, yararlı ve istediği veriye erişmekte yaşanan zorluklar N Teknoloji’nin sağladığı veri madenciliği ve yönetimi metodolojileri ile geniş veri yığınları arasından istediğiniz veriye en kısa ve en doğru şekilde ulaşmanızı sağlayan bir yaklaşıma imkan verir.

Veri madenciliği ve yönetimi çalışmaları, başta coğrafi bilgi sistemi verileri olmak üzere, kentsel dönüşüm projeleri, şehir planlama faaliyetleri için gerekli imar verileri, demografik analizlerin yapılabilmesi için gerekli nüfus ve sosyo-ekonomik veriler, telekom, elektrik, su, doğalgaz dağıtım şirketlerine özgün müşteri analizleri için adres güncellemeleri ve konumsal verilerinin işlenmesinin yanı sıra; özel projeler için anket, sayım değerleme ve detaylı tespit çalışmalarını içermektedir.