N Teknoloji verilerin teknik yönden ve kapsadığı işlemler açısından depolanması, güncellenmesi işlemlerini uluslararası standartlarda ele alırken aynı zamanda dijital varlık yönetiminin sağladığı katkıları müşterilerine özgün geliştirdiği uygulamalarla da sunmaktadır. Özellikle son zamanlarda coğrafi içeriğin olmadığı sektörlerde coğrafi bilgi kullanımının büyümesi dijital varlık yönetiminin önemini arttırmıştır. Örneğin bir sigorta şirketi için lokasyon bilgisi çevredeki riskleri algılamada önemli bir rol oynayabilmektedir.

Dijital varlık yönetimini hayata geçiren N Teknoloji, coğrafi bilgi sistemlerinin de ötesine geçerek mekânsal karar alımları, işletme araçları ve diğer meta verilerle entegrasyon yapılarak işletme ve kurumlara tam bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca gelişmiş arama algoritmaları, verileri belirlenen kriterlere göre gösterilmesini sağlamakta olup, anlık raporlamaya imkân sunan bir yapıya sahiptir.

N Teknoloji olarak doğru, güncel ve ulaşılabilir verilerin bir ihtiyaç olduğu günümüz şartlarında dijital varlık yönetiminin müşterilerine risk analizi, rekabet, lojistik planlama ve lokasyon bazlı pazarlama gibi faaliyetleri için çok ciddi katkılar sağladığını ispat etmiştir.